Tid: 23. mars 2017, kl 18:00 - 20:00
Sted: Russånes
Om arrangementet:

Påmelding senest 1/2 time før start. Påmeldingsavgift er kr 30,- for barn og kr 60,- for voksne.      Arr: IL Vinger og IL/UL Heimhug