Enhetsleder barnehage: Ann-Elin Edvardsen

Besøksadresse: Jernbanegata 30

Postadresse       Kirkegata 23, 8250 Rognan

Telefon: 75 68 23 12

E-post: ann.elin.edvardsen(a)saltdal.kommune.no

 

Barnehagekontoret har det overordnede ansvar for drift av barnehagene og for koordinering barnehagene imellom.

Kontoret saksbehandler barnehageopptak der kommunale og private barnehager er samordnet slik at du søker på ett skjema.

Barnehagekontoret fører tilsyn med alle barnehagene.

 

Barnehagefakta

 

Linker: