Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Saksbehandler Ragna Helgesen Husbanken Saltdal kommune

 

Kontoret er på NAV kontoret i Saltdal

Åpningstider:

Mandag  kl. 08.00 - 15.30

Tirsdag   kl. 08.00 - 15.30

onsdag   kl. 08.00 - 15.30

torsdag: kl. 08.00 - 15.30

Telefon: 55 55 33 33

Du kan nå søke om bostøtte elektronisk http://www.husbanken.no/bostotte/