Renhold

Renholdsleder Anne Drage
Telefon: 75 68 20 32
Mobil: 412 93 751
E-post: anne.drage(a)saltdal.kommune.no
Adresse: Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

Skoler, barnehager, kontorer, knaggen, rådhuset, helsesenteret,
sykehjem, kultur- og idrettslokaler, og en del tekniske bygg
renholdes av våre renholdere.

Ansvarsområder

Avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger.

I tillegg surver vi en del tjenester som renhold og innvendig vedlikehold på leide arealer.

Avdelingen har ca. 17 stillinger fordelt på 23 personer til renhold.

Vi administrerer utleie av Rognan samfunnshus, og utleiekalenderen finner du her: Rognan Samfunnshus

Avdelingen har også 9,2 stillinger til vaktmestere og 1 stilling som snekker.

Deres oppgaver er å drifte alle kommunale bygg som benyttes til kommunal aktivitet. I tillegg har noen tilleggsoppgaver som er knyttet opp mot omsorgsavdelingen og deres behov. Dette er ettersyn av omsorgs biler, drift av hjelpemiddelsentralen, utlevering og oppdatering av trygghetsalarmene og utkjøring av middagsmat.

Snekkeren skal vedlikeholde kommunens bygninger.

Facilit Management Kommunen bruker Facilit FDVU helpdesk, til å registrere avvik på bygningene våre. Dette programmet er nylig satt i drift, så opplæring til brukerne av bygningene vil bli gitt fortløpende. Barnehagene, Knaggen, rådhuset er allerede i gang.

Virksomhetsplan