Leder, Kariann Shjem

Telefon                                       75 68 20 56
Mobil  
Epost kariann.schjem(a)saltdal.kommune.no
Besøksadresse Strandgata 14, 8250 Rognan

 

Flyktningkontoret har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger.  Vi bosetter flyktninger etter kommunestyrets vedtak og i samarbeid med Imdi, Regionkontor Nord.  Flyktningkontoret veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsborgere.

 

Øvrig kontaktinformasjon:
Rådgiver: Astrid Nystad - tlf.: 75 68 20 43
Programrådgiver: Guro Torkildsen - tlf.: 75 68 20 41