Innhold omtjenesten

- Skal være et kommunalt kompetansesenter for veiledning
   og oppfølging primært innenfor helseområdene 
   fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Oppstart mai 2013
- Tilbudet kan være individuelt eller gruppebasert
- Du kan selv ta kontakt eller bli henvist fra lege, NAV eller annet 
   helsepersonell
- Kostholdskurset "Bra mat – for bedre helse" er gjennomført fem
  ganger og neste blir januar 2018
- Kursveileder: Birgit Vik Amundsen
- Treningsgruppe ute hele året - unntatt fire uker om sommeren
- Mandager og onsdager kl. 13.30. Motbakke intervall, styrke på
   stasjon og i sommerhalvåret tar vi ulike trimkasser

 

Timeplan høsten 2018 (fra 30. juli)