Generell info om HPV-vaksinen

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Saltdal kommune kan kvinner født 1991 og senere få vaksinen ved Rognan helsestasjon. Oppstartdato vil være torsdag 3. november 2016 kl. 14.00-16.00.

Kontakt for bestilling av time

Ved ønske om vaksine er det ønskelig at du tar kontakt på en av følgende måter:
Rognan helsestasjon telefon 75 68 21 39
E-post: Rognan helsestasjon: inger.katrin.hansen(a)salths.nhn.no
Helserespons. Lastes ned i App store eller google play

Dette på bakgrunn av at vaksinen må bestilles på forhånd. Det vil bli muligheter til å melde interesse for vaksinering også etter 1. august.

Mer info om HPV og HPV-vaksine

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: Her