Bemanningskontoret:

Bistår avdelingene i helse og omsorg med utarbeidelse av arbeidsplaner.

Bemanningskontoret er også ansvarlig for innleie av vikarer i helse og omsorg.

 

Kontaktperson:      Heidi Kristoffersen         tlf.: 75 68 22 36 / 47 50 88 11

Epost:                     heidi.kristoffersen(a)saltdal.kommune.no