Bomiljø er flere selvstendige boliger i Saltdal kommune som gir heldøgns botilbud og praktisk bistand til personer med demens, personer med utviklingshemming, eldre  og andre

Tjenesten tilbyr tjenester som

 • Korttidsleie/rehabilitering
 • Avlastning for unge funksjonshemmede
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Ledsagertjeneste
 • Langtidsleie
 •  

Soneleder Finn-Obert Bentsen har overordnet ansvar for:

 • Fløyveien 12
 • Fløyveien 18
 • Fløyveien 24

tlf.: 75 68 24 08 / 916 51 728          Epost:  fob(a)saltdal.kommune.no

 

Soneleder Nina Beck har overordnet ansvar for:

 • Fløyveien 16
 • Fløyveien 20
 • Fløyveien 26

  tlf.: 75 68 23 67 / 918 75 983     Epost: nina.beck(a)saltdal.kommune.no

 

Avdelingsleder Lena Olsen har overordnet ansvar for:

 • Fløyveien 14
 • Fløyveien 51

tlf.: 75 68 23 56/913 12 033 eller 957 08 125 Epost: lena.olsen(a)saltdal.kommune.no