Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

 

 Ta kontakt med Birgit på tlf. 950 18 880 eller Sofie på tlf. 913 22 741

 

Målet med kurset:

- Forkorte varighet av depresjon

- Redusere intensitet av symptomer på depresjon

- Gjenvinne funksjon

- Forebygge nye episoder med depresjon

 

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere.

Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer.

Kursboka - Å mestre depresjon - blir brukt aktivt på hele kurset.

Kursdeltaker kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten

 

Saltdal kommune arrangerer Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)

Kursledere er Sofie: 913 22 741 og Birgit: 950 18 880

KiD-kurs starter: 26.9.2017

Tid: Kl.12.30- 15.00

Sted: Gis nærmere beskjed om dette.

Kursavgift: Kr. 700,-  Faktura sendes ut fra kommunen.

Forbehold om nok påmeldte.

 

For mer informasjon kontakt: en av Kursledere Sofie: 913 22 741 eller  Birgit: 950 18 880