marit_nilsen_nybakk.jpg

Virksomhetsleder Marit Nilsen Nybakk

Virksomhetsområdet helse, har ansvar for å gi gode og forsvarlige helsetjenester til alle innbyggerne i kommunen. Tjenestetilbudet vårt er blant annet: interkommunalt barnevern, forebyggende helsetjenester, legetjeneste, miljøtjeneste innen rus og psykisk helse, fysioterapi, interkommunalt miljørettet helsevern og folkehelse.