Flyktningehelsetjenesten

 

 

Ansvarlig helsesøster: Marthe N. Pettersen

Målsetting: Forebygge sykdom og skade hos bosatte flyktninger i kommunen. Fremme fysisk, psykisk og sosial helse hos bosatte flyktninger. Sørge for at flyktninger i kommunen får nødvendig primærhelsetjeneste.

Arbeidstid: Mandag og onsdag kl. 08.00-15.30.