Jordmortjenesten

helsestasjonen_jordmor_mage.jpg

Ansvarlig jordmor: Ingvild Aarø

Målsetting:
Å sikre alle kvinner et likeverdig omsorgstilbud i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.
Å fremme helse og forebyggende sykdom hos den gravide og det ufødte barnet.
Å sikre kontinuitet i omsorgen til kvinnen, det nyfødte barnet og familien.
 

Arbeidstid/vakttjeneste:

Hver mandag fra kl. 00.00 til hver fredag kl. 15.00.