Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten

  • er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet
  • er et bindeledd mellom skole og hjem

Målsetting

Arbeide for å fremme elevens totale helse, som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold. Vi skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole.

Vi skal bidra til at elevene får kunnskaper om hvordan de kan ta ansvar for egen helse, veilede dem i å mestre utfordringer de møter i hverdagen.

Tjenestens innhold

Vi arbeider etter følgende metoder:

  • "Åpen dør" - kontortid på skolene
  • Individrettede helseundersøkelser
  • Klasseromsundervisning knyttet til fysisk, psykisk og sosial helse
  • Holdningsskapende / bevisstgjørende arbeid i grupper
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
  • Deltakelse i foreldremøter, temakvelder

 

Ansvarlig helsesøster ved den enkelte skole

Skole

Ansvarlig

Rognan barneskole

Ingrid Utaaker

Rognan ungdomsskole

Annie Louise Franing

Røkland barne- og ungdomsskole

Christin Liepelt

Saltdal videregående skole

Randi Elise Os