Helsestasjon for sped- og småbarn

helsestasjonen_spedbarn_kontroll.jpg

Tjenestens innhold:

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster og jordmor kort tid etter hjemkomst. Intensjonen med besøket er blant annet å bli kjent med familien og danne grunnlag for et godt samarbeid seinere.
Foreldrene får individuell informasjon, støtte og veiledning begrunnet i deres behov. Sentrale temaer er blant annet opplevelser rundt fødsel, samspill foreldre / barn, søskensjalusi, amming, det sosiale nettverks betydning, passiv røyking, krybbedød og ulykker. Spedbarnet observeres blant annet med henblikk på trivsel og utvikling.

Forebyggende helsestasjonsprogram 0-6 år

Uke 32

Amme gruppe

 

Helsesøster

 

 

Uke 36

Fødselsforberedende gruppe

 

Jordmor

 

 

0-

Hj.besøk

 

Jordmor

Helsesøster

 

 

2-4 uker

Barselgrp.

 

 

Helsesøster

Jordmor

Fysioterapeut

 

 

 

6 uker

Individuell

 

Helsesøster

Lege

 

Rotavirusvak

3 mnd

Individuell

Helsesøster

 

 

Infanrix

Prevenar

Rotavirusvak

 

5 mnd

Gruppe

 

Helsesøster

Fysioterapeut

 

Infanrix

Prevenar

6 mnd

Individuell

 

Helsesøster

Lege

 

 

8 mnd

Individuell

 

Helsesøster

 

 

10 mnd

Gruppe

 

Helsesøster

Tannpleier

 

 

1 år

Individuell

 

Helsesøster

Lege

 

Infanrix

Prevenar

15 mnd

Individuell

 

Helsesøster

 

MMR

18 mnd

Individuell

 

Helsesøster

 

 

2 år

Individuell

 

Helsesøster

Lege

 

 

4 år

Individuell

 

Helsesøster

 

 

5-6 år

Individuell

 

Helsesøster

Lege

 

 


I tillegg utføres konsultasjoner ut fra den kontakt foreldrene selv tar initiativ til, samt oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp.