Vaksinering/rådgivning til utenlandsreisende 

helsestasjonen_medisin.jpg

Ansvarlig helsesøster: Christin Liepelt

Reisevaksinering gjennomføres kun fredager. For å få en optimal effekt av vaksinasjon bør man i mange tilfeller starte i god tid før avreise. Ved behov for snarlig avtale, ta selv kontakt med vaksinasjonsklinikken i Bodø.

For reiser utenfor Europa anbefales at vaksinering starter to måneder før avreise.

For timebestilling, telefon 75 68 21 39 mandag til torsdag 09.00-14.00.

 

Prisliste

Priser for vaksinasjon: Her

 

Vaksineanbefalinger på internett:

www.fhi.no/tema/reiseraad/reisevaksinasjon

www.vaksinekart.org

 

Du kan selv sjekke ut hvilke vaksiner du har på:

www.helsesnorge.no – Mine vaksiner.

På denne siden kan du også bestille europeisk helsetrygdekort.