Tlf.nr.:                    75 68 23 51  
 
Besøksdresse:       Vensmoen, 8255 Røkland  

 

Knaggen er et arbeids- og aktivitetssenter.

Målet er å gi meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud til personer med behov for tilrettelagt tilbud.