Legekontoret legger om rutinene - og håper å kunne tilby

  • Legetime innen 5 dagers ventetid
  • Kortest ventetid hos turnusleger
  • Lengst ventetid hos fast ansatte leger
  • Flere, men kortere legetimer
  • Færre forhåndsoppsatte "kontrolltimer"
  • DØGNÅPEN  TIME- OG RESEPTBESTILLING PÅ SMS ELLER INTERNETT, besvares mandag – fredag i ordinær dagarbeidstid

God tilgang på turnusleger og fastleger åpner for at vi fra 1. oktober 2015 forsøker å redusere ventetid på legetime. Men dette forutsetter at så mange som mulig går over til timebestilling via app, SMS eller internett: App: Last ned appen Helserespons i APP Store eller Google Play. SMS: Send til 2097: SALTDAL fødselsdato, ditt navn, hva det gjelder. Internett: se vår hjemmeside www.saltdalhelsesenter.no

I begynnelsen av oktober regner vi likevel med noe lengre ventetid - grunnet innkjøring av nyordning og avvikling av høstferie.