Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter. Arbeidet er hjemlet i den nye: Folkehelseloven.

Kapittel 3 - Miljørettet helsevern

 

To viktige forskrifter

- Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

- Forskrift om miljørettet helsevern

 

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS gjør både saksbehandling og kan fatte vedtak på vegne av kommuneoverlegen.

  • Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.

  • Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.

Utførlig informasjon på hjemmesiden til: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Det finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin

Telefon: 75 68 21 36

Epost: kjell.gunnar.skodvin(a)salths.nhn.no

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Stormyrveien 25

8008 Bodø

Telefon: 40 00 77 77

Epost: post(a)hmts.no