Leder: Marit Nilsen Nybakk
Tlf.nr:  
E-post: marit.nybakk(a)saltdal.kommune.no
Besøksadresse: Strandgata 14
Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan

 

Psykiatritjenesten har som oppgave å gi bistand/hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker i krise og andre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Psykiatritjenesten har et helhetlig menneskesyn der en også skal ha fokus på dem som står rundt mennesker med psykiske lidelser.

Tjenesten jobber med å fremme personlig uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Tjenesten bistår også med å tilrettelegge for et meningsfylt liv med tilpassede aktiviteter.

Tilbudet er gratis og er et lavterskeltilbud som betyr at du kan ta kontakt direkte med Enhetsleder eller Fagleder.

 

Kompetanse:

Alle vi som jobber i tjenesten har en helsefaglig bakgrunn med tilleggsutdanning. Vi jobber tverrfaglig og har både sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere i personalstaben.

 

Råd, veiledning og samtaleterapi:

Individuelle samtaler alt etter den enkeltes behov. Samtalene kan foregå der en finner det mest hensiktsmessig, evt. på kontoret, hjemmebesøk, via telefon

Under samtalen gis støtte, råd, oppfølging og veiledning ut fra de behov og den problematikk som presenteres.

Kartlegging av målsetting for oppfølgingen. Utarbeidelse av en Individuell Plan.

 

Tilfredsstillende botilbud:

Tjenesten samarbeider med boligstiftelsen og NAV slik at alle skal ha en plass å bo.

 

Kulturelle opplevelser/sosialt fellesskap/aktivitet:

Bistår med å tilrettelegge for kulturelle opplevelser og sosialt fellesskap. Tjenesten har gjennom et samarbeid med Knaggen og brukerorganisasjonene en kafé for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser. Kaféen Lyspunktet er hver fredag, lokalisert på Aktivitetshuset i Rognan sentrum. Tilbudet er gratis.

Det gis også tilbud om aktiviteter/arbeid på Vensmoen, i regi av Knaggen.

 

Helse og sosialtjenester:

Psykiatritjenesten har koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser. Eksempelvis har tjenesten et nært samarbeid med legetjenesten.

Ved behov kan tjenesten ta henvendelser videre til for eksempel helsesøster, sosiallærer, barnevernstjenesten, prosjekt rus/psykiatri.