Virksomhetsområdet Omsorg har ansvar for å tilby et godt og forsvarlig tilbud til mennesker med behov for helsehjelp.

Helsehjelpen gis ut fra individuelle behov, det vil si at den enkelte kan få tilbud  i hjemmet, omsorgsbolig eller institusjon