img_4873_-_illustrasjon_demens.jpg

 

Hva er demenssykdom?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer, som oftest opptrer i høy alder.
Forekomsten øker fra 65-75 år, men kan også ramme yngre mennesker.

 

Tidlige tegn på demenssykdom;

· Hukommelsestap som påvirkerarbeidsevnen.

· Problemer med å utføre vanlige oppgaver

· Språkproblemer.

· Desorientering i forhold til tid og sted.

· Svekket dømmekraft

· Problemer med abstrakt tenking.

· Feilplassering av gjenstander.

· Forandring av humør og adferd.

· Tap av initiativ.

 

Vi som jobber i temaet ønsker hjelpe deg og dine pårørende.

 

Det vi kan bidra med følgende;

· Bistå med lege i utredning av en demenssykdom.

· Tilpasning av hjelpemidler v/ergoterapeut.

· Veiledning og undervisning.

· Informasjon.

· Støtte.

· Hjemmebesøk.

 

Pårørendeskolen:

Et  interkommunalt  samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal. Skolen går over 6 kvelder. 
Pårørende får delta  i samtalegrupper med andre  pårørende og fagpersonell.

 

Dagtilbud Saltdal kommune:

Et tilbud til hjemmeboende personer med demens, Knaggen, Vensmoen, Solstua , Furuveien 29, Rognan.
Aktivitør Wanda  Kristensen, tlf. 91857789


Kontakt oss for å avtale time: 75 68 21 48

 

Ta kontakt med oss.
Vi er her for å gjør hverdagen enklere.