Forslag til forskrift legges ut til høring med høringsfrist 31.04.17.
  • Høringsnotat - Om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold
  • Høringsdokument - Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune
 
Innspill sendes innen 31.04.17 på e-post til postmottak(a)saltdal.kommune.no
Merk svaret med: saksnummer 2017/150 og «Svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune»