Saltdal kommune

 

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
Fastlegen din i åpningstiden. Fastlege ved Saltdal helsesenter: 75 68 21 30
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
113 når det er akutt og står om liv

Beredskapstelefoner

Vakttelefon viltpåkjørsel: 41 67 60 59
Vakttelefon VA (vann & avløp) etter kl. 15: 91 64 28 92
Vakttelefon beredskap/brøyting: Skaiti (PK Strøm): 94 83 73 70
Beredskap Rognan - vinter: 99 22 40 19
Beredskap Røkland - vinter: 90 69 55 16

 

Øvrige telefonnummer:
Sentralbord: 75 68 20 00 - mandag til fredag fra kl. 10.00 - 14.00
Mobil: 91 24 02 66 som kan benyttes innenfor kommunens åpningstider: Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30

Her finner du telefonliste over våre ansatte per desember 2017: Her

 

Om Innbyggermelding

Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  
Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.

Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via: Innbyggermelding.no.

I innbyggermelding kan du melde inn feil og avvik til kommunen: avløp, slam, vinterdrift og brøyting, kart, vann, miljø og forurensning og veger og parkering.
Det er fint om du kan oppgi e-post og telefonnummer, slik at saksbehandler kan ta kontakt med deg hvis mer informasjon trengs for å løse problemet.

 

Besøk- og postadresse

Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan


E-post

postmottak(a)saltdal.kommune.no

 

Fakturaadresse:

faktura(a)saltdal.kommune.no