Nødtelefoner:
Brann         Tlf. 110
Politi           Tlf. 112
Ambulanse Tlf. 113
Legevakt    Tlf. 116117

Annet:
Vakttelefon viltpåkjørsel: 41 67 60 59
Vakttelefon VA (vann og avløp): 91 64 28 92
Vakttelefon beredskap/brøyting: Skaiti (PK Strøm): 94 83 73 70
Vakttelefon beredskap/brøyting Rognan: 99 22 40 19
Vakttelefon beredskap/brøyting Røkland: 90 69 55 16

Kriseberedskapstelefon for Saltdal kommune: lf. 902 72 999 (NB! Ikke SMS)

Telefonliste per mars 2018: Her

Om Innbyggermelding:
Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.

Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg.
Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via: Innbyggermelding.no

I innbyggermelding kan du melde inn feil eller avvik til kommunen: avløp, slam, vinterdrift og brøyting, kart, vann, miljø og forurensning, veger og parkering.
Det er fint om du kan oppgi e-post og telefonnummer, slik at saksbehandler kan ta kontakt med deg hvis mer informasjon trengs for å løse problemet.

Øvrige telefonnummer:
Sentralbord: 75 68 20 00 - mandag til fredag fra kl. 10 - 14.

Besøk- og postadresse:
Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

E-post:
postmottak(a)saltdal.kommune.no

Fakturaadresse:
faktura(a)saltdal.kommune.no