Saltdal helsesenter nå på nett!Skaff deg passord for raskere internettbestilling av legetime og reseptfornying!

Nye nettjenester ved Saltdal helsesenter!

Nå kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid i telefonen:

Lenke til nettside for bestilling av legetime og fornying av resepter:

http://helserespons.no/web/saltdal/

Disse nettbaserte tjenestene overføres på en trygg og sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren.

For å kunne benytte denne tjenesten, må du ha

 • aktiv journal ved Saltdal helsesenter som fastlege
 • journalen din må være oppdatert med fullt personnummer
 • eget passord sammensatt av minst 8 tegn med kombinasjon av STORE BOKSTAVER og tall. Passord får du ved første gangs innlogging av tjenesten, eller ved henvendelse i ekspedisjonen på Saltdal helsesenter. NB! Personlig frammøte, passord utleveres ikke telefonisk.

 

Innhold

Timebestilling og kontakt med Saltdal helsesenter, legetjenesten. 1

Fornyelse av resepter, Saltdal helsesenter, legetjenesten. 1

eResept- elektronisk resept 1

Slik fungerer e-resept hos legen. 1

Slik fungerer e-resept på apoteket eller hos bandasjisten. 1

Laboratorium og skiftestue, Saltdal helsetjenester, legetjenesten. 2

Særskilt om legetime for attester 2

Kontaktinformasjon - Saltdal helsesenter, avdelinger 2

Fastlege ved Saltdal helsesenter 2

Prisliste og betaling. 3

Legevakt 3

Elektronisk meldingsoverføring til pleie- og omsorgstjenesten. 3

Undervisning og veiledning. 3

Fysioterapi3

Ergoterapi3

Helsestasjonen. 3

Jordmor4

Miljørettet helsevern. 4

Mattilsynet4

Klage på helsetjeneste?

Timebestilling og kontakt med Saltdal helsesenter, legetjenesten

Hastegrad

Tidsrom

Telefon

Merknad

Timebestilling legetime

09:00-12:00 og
12:30-14:00

75 68 21 30

Et begrenset antall legetimer er tilgjengelig samme dag

Telefonkonsultasjon med lege

09:00-12:00 og
12:30-14:00

75 68 21 30

Sterkt begrenset antall

Legevakt - sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag

Hele døgnet

75 69 20 00

I løpet av 2012: Nasjonal legevakttelefon 116 117

Hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser, eller akutt forverring av kroniske tilstander. Alvorlige tilstander prioriteres først

Livstruende sykdom og skade

Hele døgnet

113

Medisinsk nødtelefon

Internett

Hele døgnet

Bestille time

Konsultasjon hos lege. Tilgjengelig 1 døgn - 3 måneder fram i tid

Fornyelse av resepter, Saltdal helsesenter, legetjenesten

Hastegrad

Tidsrom

Telefon

Merknad

Telefon

10:00-12:00 og
12:30-14:00

75 68 21 30

Finn fram resept eller medisinliste for å gi detaljerte opplysninger om medisinen du vil ha ny resept på.

Telefaks

Hele døgnet

75 68 21 50 (telefaks)

Internett

Hele døgnet

Fornye resept

Angi nøyaktig hvilket legemiddel, legemiddelstyrke og -dosering

eResept - elektronisk resept

Saltdal helsesenter har nå innført eResept. Du får derfor som regel ingen papirresept fra legen.

Vi går ut fra at pasienter ved Saltdal helsesenter samtykker til at legen kan se hvilke resepter andre leger har skrevet ut: Dersom du ikke godtar dette, kan du gi legen beskjed.

Slik fungerer e-resept hos legen

 • Legen informerer deg om e-resept.
 • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren).
 • Du får ikke papirresept, men kan få ei utskrift som viser hvilke legemidler bruker.

Slik fungerer e-resept på apoteket eller hos bandasjisten

 • Du opplyser at du har e-resept når du blir ekspedert.
 • Du sier fødselsnummer eller navn og fødselsdato og hva du skal hente. Du kan bli bedt om å legitimere deg.
 • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg varen.
 • Du kan få vite om du har mer igjen på resepten og du kan få ei liste over de gyldige e-reseptene dine.

Laboratorium og skiftestue, Saltdal helsetjenester, legetjenesten

Helsesenterets laboratorium og skiftestue er åpent hverdager kl. 08:15 - 15:30 (tirsdager fra kl. 09:00).

Blodprøver som skal sendes til annet laboratorium, må være tatt seinest kl. 13:30 (fredager: kl. 12:00).


Særskilt om legetime for attester

Vi henstiller om at du bestiller legetime for utfylling av attester og helseerklæringer i god tid. Dette arbeidet kan være tidkrevende for legen og vi har ikke anledning til å prioritere attester til friske pasienter foran behandling av syke.

Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs finner du på denne linken:

Egenerklaering_offshore2012df__c50p.pdf (217kb)

Ta med ferdig utfylt skjema til legen!

Takster for attester, erklæringer m.v. går fram av egen prisliste.

 


Besøksadresse: Saltdal helsesenter, Jernbanegata 45, 8250 Rognan


Kontaktinformasjon - Saltdal helsesenter, avdelinger

Avdeling

Navn

Telefon

E-post - NB! Aldri for sensitive personopplysninger!

Helsesenter

Ekspedisjon, timebestilling lege, reseptfornyelse

75682130


Laboratorium

75682145


Legevakt hele døgnet

75692000


Internett-tjenester

Bestille time hos lege

Bestille time


Reseptfornyelse

Fornye resept


Enhetsleder Helse- og familieavd.

Rolandsen Maria

75682255

maria.rolandsen(a)saltdal.kommune.no

Kommuneoverlege (kst.)

Skodvin Kjell Gunnar

75682136

kjell.gunnar.skodvin(a)salths.nhn.no

Helsestasjon

 

Sekretær Inger K. Hansen

75682139

Ingen telefontid fredag

ingerk(a)salths.nhn.no

 

Ledende helsesøster

Franing Annie

75682157

annie.franing(a)salths.nhn.no

Fysioterapeut

Ingvaldsen Stein

75682138

stein.ingvaldsen(a)salths.nhn.no

Jordmor

Andreassen Eli

75682160

eli.andreassen(a)salths.nhn.no

91550283

Ergoterapeut

Lind Mona

75682148/97693476

mona.lind(a)salths.nhn.no

Kiropraktor

Sætherhaug Tore

41436885


75682154


TELEFAX


75682150


Fastlege ved Saltdal helsesenter

Legene ved Saltdal helsesenter har fellesliste. Det innebærer at legene har et felles ansvar for allmennlegetilbudet til alle innbyggere som har Saltdal helsesenter som fastlege. I tillegg har alle pasienter en pasientansvarlig lege som har hovedansvaret for oppfølgingen.

Bytte fastlege: http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx eller ring Fastlegetelefonen på 810 59 500.

Fastleger ved Saltdal helsesenter

 

Franing Marianne

Spesialitet: Allmennmedisin

Født 1972

Kristiansen Øyvin

Spesialitet: Allmennmedisin, Arbeidsmedisin

Født 1953

Skodvin Kjell Gunnar

Spesialitet: Allmennmedisin, Samfunnsmedisin

Født 1960

Skodvin Kristin Øygard

Spesialitet: Allmennmedisin

Født 1959

Øines Elisabeth Jenssen

Født 1983.

Prisliste og betaling

Takster ved konsultasjon hos lege m.v. følger "Normaltariffen" som Staten og Legeforeningen blir enige om.

Takster for attester, erklæringer m.v. går fram av egen prisliste.

Betalingen gjøres kontant eller med kort. Fra sommeren 2012 skal betaling gjøres kontant eller med kort i en elektronisk betalingsterminal.

Hvis du ikke kan betale kontant eller med kort, får du en bankgiro. Girogebyr er for tiden kr. 45.Legevakt

Legevakttjenesten skal dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid (kveld og helg).

Du kan hele døgnet ringe legevakttelefon 75 69 20 00.

I Helsesenterets åpningstid blir telefonen besvart ved Saltdal helsesenter.

 • Utenom helsesenterets åpningstid har vakthavende lege hjemmevakt. Legevakttelefonen blir da besvart av sykepleier ved legevaktsentralen, som er lokalisert til Nordlandssykehuset. Sykepleieren ved legevaktsentralen prioriterer henvendelsen og setter deg i kontakt med vakthavende lege.

Livstruende sykdom eller skade kobles direkte videre til Medisinsk nødtelefon 113


Elektronisk meldingsoverføring til pleie- og omsorgstjenesten

Legetjenesten ved Saltdal helsesenter kan nå utveksle elektroniske meldinger med med pleie- og omsorgstjenesten i Saltdal.

Det innebærer at f. eks. melding fra lege til hjemmesykepleien om endringer i medisiner nå kan sendes elektronisk istedenfor telefonisk eller på papir. Den elektroniske meldingsoverføringen gjennomføres på en sikker og godkjent måte.

Elektronisk meldingsoverføring vil gradvis gjennomføres for alle pasienter som ikke motsetter seg det. Hvis man motsetter seg det, vil tjenestene bruke tradisjonelle måter for å overføre informasjonen.


Undervisning og veiledning

Saltdal helsesenter har mange oppgaver innenfor veiledning av helsepersonell under utdanning.

 • To turnusleger gjennomfører til enhver tid sin distriktsturnus. Turnuslegene arbeider under veiledning av fastlege
 • Legestudenter fra Universitetet i Tromsø har utplassering og uketjeneste
 • De andre avdelingene har regelmessig studenter utplassert


Fysioterapi:

Diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Trening av slagpasienter, hjertesyke, lungesyke og andre kroniske sykdommer. Trening og oppfølging av funksjonshemmede barn. FYSAK. Du må ha rekvisisjon fra lege for å kunne få fysikalsk behandling.Ergoterapi:

Utprøving og tilpassing av hjelpemidler for de fleste typer funksjonhemming. Søke hjelpemiddelsentral om hjelpemidler. Korttidslån fra kommunalt lager. Hørselskontakt for Saltdal kommune. Synskontakt for Saltdal kommune. Rehabiliteringskontakt/medlem av rehabiliteringsrådet under Nordlandssykehuset.

Helsestasjonen:

Helseforebyggende arbeid blant barn og unge

- psykososiale problemer

- belastningslidelser

- ulykker og skader

- astma, allergi og inneklimasykdommer

Tverrfaglig samarbeid med den øvrige hjelpetjenesten i kommunen. Prevensjonsveiledning. Familieveiledning. Vaksinering av barn og unge. Influensavaksinering.

- Reisevaksinering: Skal du på utenlandsreise, må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Mer informasjon finner du her.

Jordmor:

Svangerskapskontroller, svangerskapskurs. Vakt og følgetjeneste til fødeavdeling mandag - fredag. Hjemmefødsler. Basisgrupper samt hjemmebesøk. Prevensjonsveiledning.

Miljørettet helsevern:
Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Kommunen fører tilsyn innenfor dette området. Ansvarlig er kommuneoverlegen og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS utfører arbeidet på vegne av kommunen og er delegert vedtaksmyndighet i enkeltsaker.

Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.

Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.

Utførlig informasjon på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

Lovverk:

Folkehelseloven, kapittel 3.
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Forskrift om miljørettet helsevern.

Kontaktinformasjon:
- Kommuneoverlege
Kjell Gunnar Skodvin, tlf , 75 68 21 36.
-
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Notveien 17, 8013 Bodø. tlf 40 00 77 77, E-mail: post(at)hmts.no ,

Mattilsynet, distriktskontoret for Salten, tlf 060440.

Klage på helsetjeneste?

Hvis du ønsker å klage på helsetjenester eller helsepersonell, skal du først ta kontakt med den ansvarlige for tjenesten du ønsker å klage på. Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Norland til dette. Hvis du likevel ikke får den hjelpen du mener du trenger, kan du klage til Fylkesmannen i Norland.

 

Hvis du mener helsetjenesten eller helsepersonell har forsømt seg til ulempe for deg, kan du be Fylkesmannen vurdere om helserettslige regler er brutt.

 

Mer om klageadgang finner du på Helsetilsynets internettsider http://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-helsetjenester-og-helsepersonell/

Nyheter

Informasjon om åpningstider for Helsesenter Jul og Nyttår 2014
» Les hele saken
 
Kino søndag 21. desember: "Karsten og Petras vidunderlige jul" og "Hobbiten: Femhærerslaget"
» Les hele saken

Visuelle kunstfag ved Saltdal kulturskole inviterer til utstilling i Saltdal Bibliotek
» Les hele saken
 
Påmeldingen til Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2015 er i gang!
» Les hele saken

2. gangs utlysning: Daglig leder for Saltdal Utvikling KF
» Les hele saken
 
Fylkeskommunale tilskudd til folkehelsearbeid 2015
» Les hele saken

Høring reguleringsplan Tjernfjellranten
» Les hele saken
 
Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta
» Les hele saken

Saltdalskalender 2015 i salg fra torsdag
» Les hele saken
 
VINTER OG NY BRØYTESESONG
» Les hele saken


KONTAKTINFO:

Saltdal kommune
8250 Rognan

Tlf 75 68 20 00

Webansvarlig:
Rådmannen

Send oss en mail

 

Fakturadresse:

Saltdal kommune

Fakturamottak, rådhuset

Kirkegt 23

8250 Rognan

 

Epost: faktura@saltdal.kommune.no

Faktura merkes med ID/ressursnummer som oppgis ved bestilling

 

 

 

 Webdesign ©2007 Web Norge - Prosjektering og CMS av Datahospitalet