Oversikt over 2016
Tittel Dato
1. Desember er søknadsfrist for hjelp fra Sceneinstruktørene 18. november 2016 02:04
Akuttmedisinsk øvelse på Rognan fredag 6. januar 02. januar 2017 12:53
Arbeidsglede i Saltdal kommune 21. desember 2016 12:36
Boklansering på Vensmoen 07. november 2016 01:51
Doblet fosterhjemsinteresse etter Arctic Race 12. september 2016 08:14
En historisk utgivelse 10. november 2016 12:21
En ledig plass på kurset 20. oktober 2016 06:19
Fagbrev 08. november 2016 08:13
Fornøyd med resultatet 25. oktober 2016 08:43
Forskrift om utvidet jakttid på elg 2016 14. september 2016 12:29
Fra torsdag morgen blir det fri ferdsel gjennom tunnelene 16. desember 2016 09:57
Frikort for helsetjenester 2017 04. januar 2017 11:26
Frivillighetsprisen 2016 15. september 2016 01:08
Gjennopptar tunnelarbeidet E6 Rognan-Fauske 05. august 2016 10:32
Gratis kurs for nye næringsdrivende 14. oktober 2016 09:10
Har du en god idé? 17. oktober 2016 01:08
Har du nedsatt styrke i beina eller balanseutfordringer? 12. desember 2016 11:49
Harald Bakkes Minnefond 22. desember 2016 11:42
Hedret under julegrantenninga 29. november 2016 02:12
Helsesenteret stengt 10. november 08. november 2016 08:26
Høring 04. oktober 2016 11:13
Idrettsstipend 2016 14. september 2016 01:13
Influensavaksinering 2016/2017 06. oktober 2016 09:04
KiD - Kurs i depresjonsmestring 20. oktober 2016 06:17
Kinoen på søndagen er avlyst 25. november 2016 01:01
Kurs for personell med brannvernansvar 26. august 2016 07:57
Lavere vanntrykk på Rognan vannverk i dag 23. november 23. november 2016 07:25
Musikalske øyeblikk 12. oktober 2016 07:00
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler - 2. halvår 2016 18. august 2016 07:54
Ny brosjyre klar 05. oktober 2016 06:43
Ny rådmann er ansatt 28. oktober 2016 12:53
Ny søknadsrunde gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom 15. november 2016 11:51
Nye stenge- og kolonnetider 14. november 2016 02:14
Ordførerens tur i Saltdal 12. oktober 2016 06:22
Pressemelding 25. november 2016 12:05
Storkontrakt til Nexans 06. oktober 2016 12:17
Trafikksikker kommune 2016-2019 25. oktober 2016 08:07
Ungdomsrådet på ungdommens fylkesting i Bodø 28. oktober 2016 12:08
Utvalg på galleribesøk 18. november 2016 01:33
Vensmoen 100 år i samfunnets tjeneste. 08. september 2016 10:36