Oversikt over 2017
Tittel Dato
16. mai arrangement 2017 16. mai 2017 11:58
17. mai-Program 2017 12. mai 2017 12:05
75-årsmarkering for de jugoslaviske krigsfangene i Nordland 21. juni 2017 12:52
8. mai markering i Saltdal 09. mai 2017 08:46
Adde/Zetterquist kunstgalleri 02. oktober 2017 11:23
Arbeid ved Botn planovergang 07. mars 2017 01:15
Arbeidet gjenopptas i Saksenviktunnellen 15. mars 2017 01:05
BRA MAT - for bedre helse 09. januar 2017 11:56
Bassenget på Rognan stengt! 03. oktober 2017 09:22
Bedre helse for alle 06. oktober 2017 10:40
Betydelig snøskredfare for region Salten 02. mai 2017 08:34
Bli sett - bruk refleks! 06. februar 2017 01:54
Bruk stemmeretten! 07. september 2017 12:57
Buen stengt! 18. september 2017 10:31
Den kulturelle spaserstokken og Salten kultursamarbeid 28. september 2017 08:38
Digital post 04. mai 2017 06:51
Diverse vedtatte planer 03. juli 2017 07:20
Elvelangs 24.okt. 2017 02. oktober 2017 10:42
Feiring av Kai Linde 18. mai 2017 07:38
Forberedelser til Blåfrost 2017 10. februar 2017 07:43
Forslag om fredning av Haagensenverkstedet 17. oktober 2017 09:16
Fra 7. august er Frisklivssentralens treningsgruppe i gang igjen 08. august 2017 11:57
Fra fredag 7. juli klokka 06.00 er det fri ferdsel fram til søndag 30. juli 03. juli 2017 11:48
Godt regnskapsresultat 30. mars 2017 06:39
Gratis buss til Vestvatn Alpinanlegg 27. februar 2017 07:53
Gratulerer med dagen 24. mai 2017 06:42
Har du lyst å skape din egen bedrift? 27. september 2017 07:28
Holdningsskapende midler høst 2017 07. august 2017 11:10
Influensavaksinering 2017/18 12. oktober 2017 11:16
Informasjonsmøte vedr. forskrift om skuterløype Skaiti og Junkerdal 16. oktober 2017 12:20
Invitasjon til Ferie for alle- Høsten 2017 06. september 2017 07:08
Kadaverhundkurs - 12 plasser 13. juli 2017 08:06
KiD - Kurs 17. august 2017 10:31
Kommunestyremøte tirsdag 3.okt 03. oktober 2017 09:31
Konfliktrådet 10. april 2017 11:15
Konfliktrådet 10. april 2017 11:15
Kongen til minnemarkering i Saltdal 04. mai 2017 11:32
Kongens fortjenstemedalje 09. februar 2017 12:25
Kurs for pårørende til personer med demens- Høsten 2017 04. september 2017 07:40
Lang venteliste ved Saltdal Helsesenter 14. juni 2017 08:10
Laveste sykefravær i 2016 14. februar 2017 12:22
Melding om planoppstart og høring planprogram 02. juni 2017 01:36
Mental Helse markerer Verdensdagen 2017 04. oktober 2017 08:12
NAV Saltdal holder stengt tirsdag 21. mars 14. mars 2017 12:05
NRK’s sommertog til Rognan 23. januar 2017 07:51
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer var samlet til årskonferanse 08. mai 2017 09:26
Nå kan idrettslag-/klubber søke om treningstid i Saltdalshallen sesongen 2017/2018 03. juli 2017 01:27
Nærmiljøutvikling 31. mars 2017 10:41
Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra og Bjøndalsveien, Øvre Drageid 17. oktober 2017 12:31
Oppdatert flomvarsel per 12. juni 12. juni 2017 06:46
Påmelding til Basecamp Salten 2017 er i gang! 21. juni 2017 08:08
Rognan Jernvare er nominert i årets Servicepris 21. april 2017 08:04
Saltdal Helsesenter holder stengt torsdag 23.3.17 22. mars 2017 08:50
Saueskolen i Salten 01. februar 2017 10:29
Seks uker med fri ferdsel i Saksenviktunnelen 03. februar 2017 11:25
Skogvegen åpner igjen ca. kl. 15 04. juli 2017 01:00
Snøsmelting og eventuelle flomvarsler 07. juni 2017 12:00
Sommertoget 27. juni 2017 08:30
Sommertoget stopper på gamle Røkland stasjon og Lønsdal stasjon 28. juni 2017 07:43
Statsborgerprøven 22. mars 2017 09:01
Stengt vanntilførsel- Høgbakkvegen og Buen 07. september 2017 12:10
Store nedbørsmengder 25. og 26. januar 25. januar 2017 02:03
Søk midler til bedre holdning i trafikken 30. januar 2017 09:41
Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 07. februar 2017 11:43
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 07. april 2017 12:34
Trygve Hoffs Minnepris 2017 20. februar 2017 08:43
Utleggelse til offentlig ettersyn 08. mai 2017 10:27
Utlysning - medlemmer til skadefellingslaget 27. januar 2017 01:10
Utvidet frist - meld deg på! 17. oktober 2017 02:01
Veien er nå åpent! 12. september 2017 12:44
Veistenging 07. september 2017 06:59
Vensmoen 100 år 26. juni 2017 10:16
Vensmoen 100 år 27. juli 2017 11:38
Vensmoen museum er åpent på lørdag 07. september 2017 08:16
Vi søker arrangør av 17. mai på Rognan 2017 16. februar 2017 12:55
Åpent møte for ungdom fra 13-25 år om god folkehelse 16. oktober 2017 09:18
Øvelse Nord 2017 26. april 2017 11:42