Oversikt over 2017
Tittel Dato
16. mai arrangement 2017 28. november 2017 11:29
17. mai-Program 2017 28. november 2017 11:29
75-årsmarkering for de jugoslaviske krigsfangene i Nordland 28. november 2017 11:29
8. mai markering i Saltdal 28. november 2017 11:29
Adde/Zetterquist kunstgalleri 28. november 2017 11:29
Arbeid ved Botn planovergang 28. november 2017 11:29
Arbeidet gjenopptas i Saksenviktunnellen 28. november 2017 11:29
Arbeidsglede 2017- ny konkurranse 07. desember 2017 09:45
BRA MAT - for bedre helse 2018 28. november 2017 12:10
BRA MAT- for bedre helse. Nytt kurs 2018 28. november 2017 12:54
Bassenget på Rognan stengt! 28. november 2017 11:29
Bedre helse for alle 28. november 2017 11:29
Betydelig snøskredfare for region Salten 28. november 2017 11:29
Biblioteket er stengt 6. og 7. desember 06. desember 2017 07:32
Bli sett - bruk refleks! 28. november 2017 11:29
Bruk stemmeretten! 28. november 2017 11:29
Buen stengt! 28. november 2017 11:29
Den kulturelle spaserstokken og Salten kultursamarbeid 2017 28. november 2017 11:29
Digital post 28. november 2017 11:29
Diverse vedtatte planer 28. november 2017 11:29
Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan E6 strekningen Borkamo-Hestbrinken 01. desember 2017 01:09
Ekstremværet «Ylva» 28. november 2017 11:29
Elvelangs 24.okt. 2017 28. november 2017 11:29
Feiring av Kai Linde 28. november 2017 11:29
Forberedelser til Blåfrost 2017 28. november 2017 11:29
Forslag om fredning av Haagensenverkstedet 28. november 2017 11:29
Fra 7. august er Frisklivssentralens treningsgruppe i gang igjen 28. november 2017 11:29
Fra fredag 7. juli klokka 06.00 er det fri ferdsel fram til søndag 30. juli 28. november 2017 11:29
Gammeldags jul på Saltdal Bygdetun 07. desember 2017 01:50
Godt regnskapsresultat 28. november 2017 11:29
Gratis buss til Vestvatn Alpinanlegg 28. november 2017 11:29
Gratulerer med dagen 28. november 2017 11:29
Har du lyst å skape din egen bedrift? 28. november 2017 11:29
Helsesenteret stengt 2. november 28. november 2017 11:29
Holdningsskapende midler høst 2017 28. november 2017 11:29
Idrettsstipend 2017 28. november 2017 11:29
Influensavaksinering 2017/18 28. november 2017 11:29
Informasjon fra Statens vegvesen vedr. arbeid i Kvænflågtunnelen 28. november 2017 11:29
Informasjonsmøte vedr. forskrift om skuterløype Skaiti og Junkerdal 28. november 2017 11:29
Invitasjon til Ferie for alle- Høsten 2017 28. november 2017 11:29
Kadaverhundkurs - 12 plasser 28. november 2017 11:29
KiD - Kurs 28. november 2017 11:29
Kommunestyremøte tirsdag 3.okt 28. november 2017 11:29
Konfliktrådet 28. november 2017 11:29
Konfliktrådet 28. november 2017 11:29
Kongen til minnemarkering i Saltdal 28. november 2017 11:29
Kongens fortjenstemedalje 28. november 2017 11:29
Kurs for pårørende til personer med demens- Høsten 2017 28. november 2017 11:29
Lang venteliste ved Saltdal Helsesenter 28. november 2017 11:29
Laveste sykefravær i 2016 28. november 2017 11:29
Melding om planoppstart og høring planprogram 28. november 2017 11:29
Mental Helse markerer Verdensdagen 2017 28. november 2017 11:29
Mer informasjon ekstremværet "Ylva" 28. november 2017 11:29
NAV Saltdal holder stengt tirsdag 21. mars 28. november 2017 11:29
NRK’s sommertog til Rognan 28. november 2017 11:29
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer var samlet til årskonferanse 28. november 2017 11:29
Ny fastlegeliste, noen pasienter har måttet bytte fastlege 28. november 2017 11:29
Ny søknadsrunde gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom 28. november 2017 11:29
Nå kan idrettslag-/klubber søke om treningstid i Saltdalshallen sesongen 2017/2018 28. november 2017 11:29
Nærmiljøutvikling 28. november 2017 11:29
OBS-varsel hvor det meldes kraftig vind! 07. desember 2017 07:15
Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra og Bjøndalsveien, Øvre Drageid 28. november 2017 11:29
Oppdatert flomvarsel per 12. juni 28. november 2017 11:29
Oppstart revidering av plan for motorferdsel i utmark og vassdrag i Saltdal kommune 28. november 2017 11:29
Påmelding til Basecamp Salten 2017 er i gang! 28. november 2017 11:29
Rognan Jernvare er nominert i årets Servicepris 28. november 2017 11:29
Saltdal Helsesenter holder stengt torsdag 23.3.17 28. november 2017 11:29
Saueskolen i Salten 28. november 2017 11:29
Seks uker med fri ferdsel i Saksenviktunnelen 28. november 2017 11:29
Skogvegen åpner igjen ca. kl. 15 28. november 2017 11:29
Snøskredfare og vanskelige kjøreforhold 01. desember 2017 08:22
Snøsmelting og eventuelle flomvarsler 28. november 2017 11:29
Sommertoget 28. november 2017 11:29
Sommertoget stopper på gamle Røkland stasjon og Lønsdal stasjon 28. november 2017 11:29
Statsborgerprøven 28. november 2017 11:29
Stengt vanntilførsel- Høgbakkvegen og Buen 28. november 2017 11:29
Store nedbørsmengder 25. og 26. januar 28. november 2017 11:29
Søk midler til bedre holdning i trafikken 28. november 2017 11:29
Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 28. november 2017 11:29
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 28. november 2017 11:29
Trafikkofrenes dag 17. januar 05. desember 2017 02:04
Trygve Hoffs Minnepris 2017 28. november 2017 11:29
Utleggelse til offentlig ettersyn 28. november 2017 11:29
Utlysning - medlemmer til skadefellingslaget 28. november 2017 11:29
Utvidet frist - meld deg på! 28. november 2017 11:29
Varsel om planoppstart! 28. november 2017 11:29
Veien er nå åpent! 28. november 2017 11:29
Veien til Skaiti er nå stengt 07. desember 2017 06:37
Veien til Skaiti er åpen 08. desember 2017 10:16
Veistenging 28. november 2017 11:29
Vensmoen 100 år 28. november 2017 11:29
Vensmoen 100 år 28. november 2017 11:29
Vensmoen museum er åpent på lørdag 28. november 2017 11:29
Vi søker arrangør av 17. mai på Rognan 2017 28. november 2017 11:29
Vindfall i skogen 28. november 2017 11:29
Vinnere av gå/sykle til jobben aksjonen 2017 28. november 2017 11:29
Åpent informasjonsmøte vedrørende reguleringsplan for Vesterfjæra 28. november 2017 11:29
Åpent møte for ungdom fra 13-25 år om god folkehelse 28. november 2017 11:29
Åpent treffsted julen 2017 11. desember 2017 01:50
Øvelse Nord 2017 28. november 2017 11:29