Arbeidene utføres i forbindelse med planlagt innføring av nytt signalsystem for jernbanen (ERTMS), og innebærer i hovedsak graving og etablering av kummer og kabelføringsveier.

Arbeidet vil bli utført natt og helg ved Botn planovergang.

Arbeidene vil starte natt til 26. mars, og er beregnet ferdig natt til 1. april.

 

Lokalisering se kart nedenfor:

 

 

Kontaktinformasjon:

Heidi Funderud Sælen

Rådgiver SHA og ytre miljø
 

 

ERTMS nasjonal implementering

Mobil: 413 97 090

E-post: salhei(a)banenor.no