Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som motvirker eller demper konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom» (2015- 2017). I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det satt av kr 224,441 mill. til denne tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur, ferie- og fritidsaktiviteter.

Saltdal kommune har tidligere søkt om midler til opprettelse av utstyrssentral, og har fått tildelt til sammen kr 500 000 til dette tiltaket (2014, 2015 og 2017).

Kommunen har også søkt om midler til Ferieklubb tidligere, og har fått tildelt til sammen kr 365 000 til dette tiltaket (2014, 2015 og 2017).

Saltdal kommunes kontaktperson for denne ordningen er barne-, ungdoms- og idrettskonsulent Camilla Olsen. Ved spørsmål kan hun kontaktes på e-post: camilla.olsen(a)saltdal.kommune.no eller på telefon: 75682294. 

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 8. desember 2017, og link til søknadsskjema finnes på hjemmesiden til bufdir.no