Kvænflågtunnelen og Saksenviktunnelen gjennomgår en omfattende oppgradering, og for at arbeidet skal gjennomføres trygt er det nødvendig med kolonnekjøring og nattestengning.  

Fra fredag 7. juli er det imidlertid tre ukers ferie på anlegget, og da er det åpent og fri ferdsel hele døgnet.

- Etter ferien fortsetter vi med en del montasjearbeid før vi utpå høsten begynner med noen ukers testing og justering av det avanserte sikkerhetsutstyret, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen.

Lys og ventilasjon er ferdig montert og begge tunnelene er nyasfaltert. Trafikantene kan nå se at det kommer nye nødtelefoner og stengebom på utsiden. Nye tekniske bygg er på plass.

Arbeidet gjenopptas søndag 30. juli klokka 18. Da gjelder de samme stenge- og kolonnetidene som før ferien. Trafikkmeldinger finnes på www.175.no