Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for høsten 2017
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Midlene tildeles til andre halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
Ønsker du å gjennomføre holdningsskapende arbeid i ditt nærmiljø?

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc., men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver m.m.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket "Søknad om holdningsskapende midler 2017" sendes til:

Firmapost-nord(a)vegvesen.no

Eller til:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg<
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist: 1. oktober 2017