Vi starter opp med vaksinering:
Torsdag 19.10.17 Kl. 10.00 - 14.00
Fredag 20.10.17 Kl. 10.00 - 14.00 ...
Trenger ingen timebestilling, er bare å møte opp.

Anbefalingene for vaksinering er det samme som årene forut;
Beboere i omsorgsboligog sykehjem.
Alle som har fyllt 65 år.
Barn og voksne med:
-diabetes mellitus type 1 og 2
-kronisk luftveissykdom
-kronisk hjerte- og karsykdommer
-kronisk leversvikt
-kronisk nyresvikt
-kronisk nevrologisk sykdom eller skade
-nedsatt infeksjonsforsvar
-svært alvorlig fedme (BMI over 40)
-annen alvorlig eller kronisk sykdom
-gravide fra 12. svangerskapsuke

Pris i år er Kr. 140,- for influensavaksine og
Pneumnokokkvaksine Kr, 450,-

Mer informasjon finner du på nettsiden