Saltdal kommune vil avholde informasjonsmøte vedrørende utarbeidelse av ny forskrift for skuterløype Skaiti-Grensen og Junkerdal-Grensen.

Møtet vil avholdes på Junkerdal Grendehus
Onsdag 18. oktober
Kl. 18.00-19.30