Saltdal kommunestyre avholder møte på menighetssenteret, Rognan, i dag tir 03.okt.
Dagens møte blir dessverre ikke radiooverført, men er åpent for publikum.
Sakspapirene er tilgjengelig på vår hjemmeside under Politikk og administrasjon - Politiske møter etter 01.april 2017.