Ekstremværet YLVA rammer Nordland og Saltdal og det forventes kraftige vindkast utover dagen. Vinden er ventet å minke utover kvelden.Vi har varslet innbyggerne om ekstremværet å hjemmesiden og på Facebook, vi oppdaterer hjemmesiden ved behov. Kommunen er i beredskap frem til uværet er over.
Så langt er det meldt inn hendelser som strømbrudd, ustabilt nett og trær som har falt over veier.  OBS! Fv515 ved IRIS miljøstasjon er blokkert av trær. Vis varsomhet. Vegvesenet er varslet.
Vi oppfordrer alle til å vise stor varsomhet hvis du må ferdes på veinettet.

Viser for øvrig til kommunens vakttelefoner eller aktuelle virksomheter.

Vi har varslet innbyggerne om ekstremværet å hjemmesiden og på Facebook, vi oppdaterer hjemmesiden ved behov. Kommunen er i beredskap frem til uværet er over.

Så langt er det meldt inn hendelser som strømbrudd, ustabilt nett og trær som har falt over veier og takplater som har løsnet.