Vi har nå opprettet én ny fastlegeliste (Bernard Osei-Fofie). Noen av de andre fastlegene har da fått kortere listelengde. Listelengden = antallet pasienter som den enkelte lege er "pasientansvarlig lege" for. Dette innebærer nødvendigvis at noen pasienter har blitt overflyttet til en annen fastlege. Vi understreker at det er Helfo som gjennomfører denne flyttingen - Saltdal heslesenter og denenkelte fastlege har ingen innvirkning på hvilke pasienter som fordeles til den enkelte fastlege.

Dersom man ønsker å bytte fastlege, kan man som tidligere gjøre dette her:  https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?
Nytt av året er at man kan stille seg på venteliste hos en fastlege som har full pasientliste. Ved Saltdal helsesenter har vi fortsatt fellesliste: Det innebærer at fastleger og turnusleger ved Saltdal helsesenter har felles ansvar for allmennlegetilbudet til pasientene på listen.

Kjell Gunnar Skodvin
Kommuneoverlege