Det er sendt ut OBS-varsel hvor det meldes kraftig vind for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten.
Saltdal kommune ber innbyggerne om å vurdere nødvendigheten for å kjøre eller bevege seg utendørs i perioden det er varslet sterkest vind.
Det ventes generelt vanskelige kjøreforhold på veiene og det kan regnes med stengte veier i perioder. Det meldes om ustabile forhold i fjellet.

Saltdal kommune ved teknisk drift har brøyteberedskap og vil så langt det er mulig forsøke å holde veiene åpne.
Vi oppfordrer våre innbyggere til å følge med på værmeldingen de neste døgnene,