Særutskrift 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan. Bjørndalsvegen, Øvre Drageid
Formannskapets vedtak
Brev utlysning og frist innspill

Referat oppstartsmøte
Planbestemmelser
Planbeskrivelser
Reguleringsplan
Reg.plan del 1
Reg.plan del 2
Reg.plan del 3
Reg.plan del 4
Reg.plan del 5

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra: Her
 

Formannskapets vedtak om utleggelse

Planbeskrivelse, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Plankart, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Planbestemmelser, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Innkomne merknader ved varsling

Oppstart-/varslingsdokumenter

Ros-analyse, datert 06.03.17

Utredning naturfare, datert 29.02.17

Foreløpig situasjonsplan alternativ A og B, sist revidert 11.09.17

Teknisk notat, datert 20.02.17