Det er i forbindelse med de Kulturminnedagene som har vært en årlig felles europeisk begivenhet siden 1991.

Rundt 50 land er med og markerer dagene i midten av september hvert år. Årets tema i Norge er: Kulturminner i samfunnets tjeneste. Det passer godt for Vensmoen.

Foto Steinar Skogstad : Her