Det har kommet inn en del meldinger om vindfelling av skog under stormen «Ylva». Stormen pågår enda og de fleste skogeierne har neppe fått oversikt over omfanget enda. Det kan være farlig å bevege seg inn i en skog som er nylig vindfelt. Etter hvert som man får oversikt over omfanget av vindfellinga etter stormen så må det startes et oppryddingsarbeid. Vindfallhogst er et farlig arbeid med trær som står i spenn, henger delvis nedfalt og rotvelt. Det beste er å overlate arbeidet til profesjonelle skogsarbeidere. Like etter at vindfelling har skjedd er spenningen i trærne størst, det er lurt å vente med å gå inn å gjennomføre tiltak slik at det vindfelte området har fått stabilisert seg. Det er viktig å få gjort opprydningsarbeidet i løpet av vinteren og våren før varmen setter inn og skadegjørendebille begynner å sverme. Det kan bli stor oppblomstring av barkebiller og margborer hvis det blir liggende mye ferskt vindfelt skog utover sommeren.

 

 

Foto: Per Kristian Helgesen