Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Klima og Miljøvernminister Vidar Helgesen