Forprosjekt

Det hele startet med et forprosjekt. 1. juli i 2014 ble prosjektbeskrivelsen for Forprosjektet - "Foto- og lokalhistorisk arkiv - KOST"
(KOST: K - Kartlegging    O - Oppbevaring   S - Sikring   T - Tilgjengeliggjøring) avsluttet.

Hovedmål:
Å bevare kommunens foto- og lokalhistorisk arkiver for ettertiden samt gjøre dem tilgjengelig for kommunens innbyggere og andre som er interessert i lokalhistorie.
Delmål:
Et av delmålene - å tilføre ny, digital kompetanse til de ansatte på biblioteket

Kultursjefen besluttet at vi skulle få bruke ressurser på et lite forprosjekt i et tidsbegrenset område for å se
hva som kan gjøres med arkivene til kulturenheten. Allerede i de innledende samtalene mellom kultursjef,
kulturkonsulent og biblioteksjef fant vi fort ut at dette er en stor og viktig oppgave. Vi ble bedt om å fremskaffe
en oversikt over arkivene, og ble enige om at det ville være enklest å begynne med fotoarkivet for å komme i gang.
Her finner du mer informasjon om: Hva består kommunens foto- og lokalhistorisk arkiv av?
 

Hvordan komme i gang med dette arbeidet etter forprosjektet?
I forbindelse med jubileumsvåren 2015 - 70 år siden krigens slutt og 75 år siden krigen begynnelse, så skulle dette jubileet markeres.
Det ble sendt inn en søknad til Norsk Kulturråd 2.12.14. til prosjektet - Blodveien og krigsfangenes historie gjennom bilder.
9. mars i 2015 fikk vi svar på søknaden: Kr. 100.000 blir løvd. Det forutsettes at materialet avleveres til arkivinstitusjon
og blir publisert på Arkivportalen eller Digitalt museum. Prosjektet må gjennomføres innen mars 2017.

Norsk Kulturråd har bidratt med tilskudd ellers så har ikke dette prosjektet vært mulig å gjennomføre.

Vi har gjort dette arbeidet i nært samarbeid med Nordlandsmuseet som har bidratt med utstyr, kompetanse, opplæring samt tilgang til deres lisens i Primus.
På denne måten er alt arbeidet kvalitetssikret gjennom dem.

Biblioteket/Kultur har bidratt med ressurser til skanning, overføring av bildene i Primus og digitalisering. Det er skannet ca. 1400 krigsbilder, og alle bilder er nå
publisert i Digitalt museum.

Her er noen utvalgte bilder som nå er publisert av fotograf Ingard marcussen:

Kronprinsen og kronprinsessen i gata på Rognan. 1942.                                    Rasjoneringstid. Varer ankommet. Kø utenfor. 1942.

 

Prosjektet - "Blodveien og krigsfangenes historie gjennom bilder" ble avsluttet formelt 22. juli 2017 med et arrangement på biblioteket og egen fotoutstilling.
Fotoutstillingen er tilgjengelig i Skippergården fram til 20. august. Rapport og regnskap er også sendt til Kulturrådet innen fristen 30.6.17.

 

Hvordan se bildene på Digitalt museum?
1. Gå inn på: Digitalt museum                 
2. Søk: skriv inn: Saltdal kommune 2. verdenskrig

Da vil de bildene som er publisert i dette prosjektet komme fram på siden.
Det ligger også andre bilder fra Saltdal som andre har publisert tidligere.

 

Hva gjenstår av arbeid?
I forbindelse med arbeidet med boka: Vensmoen - 100 år i samfunnets tjeneste - Saltdalsboka 2016,
så ble alle Vensmoen-bildene skannet inn av Saltdal fotoklubb/biblioteket. Disse bildene er ikke lagt inn i Primus og ikke digitalisert.
Bildene som omhandler båtbygging, Gård & Slekt og resten av bildene i fotoarkivet må også skannes, legges inn i Primus for så å digitaliseres på Digitalt museum.