Bibliotekene i Salten og Salten Kultursamarbeid har invitert lærere og elever til å delta på StoryStarter, et bibliotekprosjekt som benytter undervisningsverktøy utviklet av First Scandinavia.

 Prosjektet er støttet fra Nasjonalbiblioteket og målet er å gi barn i aldersgruppen seks til 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

 Da vi besøkte sjuendeklassen ved Røkland skole mandag var de godt i gang med opplegget og både elevene og læreren Nina Lyng Jonassen er fulle av lovord om StoryStarter.

– Dette er veldig artig. Spennende å få prøve nye måter å lære på. Dette er et opplegg med stor variasjon der vi får vært kreative sammen, sier Marthe Øyen, Eline Bentsen, Yrja Johansen og Maria Andreassen.

– Elevene bobler over av kreativitet og Story Starter gir mange muligheter, sier lærer Nina Lyng Jonassen.

Denne dagen hadde de med seg biblioteksjef Kim Mietinen, som med stor glede registrerte stor entusiasme og kreativitet hos de ivrige elevene.

 

dsc_2209.jpg

Foto: Sverre Breivik

 

Mange barn og unge leser flytende, men synes det er vanskelig å skrive. StoryStarter er et nytt kreativt undervisningsverktøy som engasjerer og motiverer barn til å bruke fantasien for å utvikle og skape historier, personer og handlinger. Historiene kan dokumenteres i ord og bilder ved hjelp av Story Visualizer.

Programvaren har et enkelt grafisk brukergrensesnitt som gjør det lett for barna å lage flotte historier for utskrift, eller for å dele med andre. Barna utvikler ferdigheter i norsk, og i kreativ og kritisk tenking mens de jobber.

Gjennom dette prosjektet ønsker bibliotekene å gi barn og unge nye, digitale kulturtilbud i biblioteket. Bibliotekene har også et ønske om tettere samarbeid med skolene. Det var derfor naturlig å invitere lærere fra hele Salten til å være med på kurs i StoryStarter.

I november er lærere og bibliotekansatte fra hele Salten invitert til kurs på Fauske Bibliotek. Etter nyttår inviteres lærerne med elever til biblioteket i sin kommune hvor de, sammen med de bibliotekansatte, tar i bruk undervisningsverktøy og IPads til StoryStarter.

 Etter prosjektet er avsluttet vil bibliotekene tilby dette også til andre grupper i befolkningen.

 – Dette samarbeidsprosjektet er et resultat av det interkommunale biblioteksamarbeidet i Salten, sier Hege Klette, prosjektleder i Salten Kultursamarbeid. Bibliotekene jobber i tråd med nasjonale målsettinger der barn og unge er en av sine viktigste målgrupper. Vi ønsker å vise at folkebibliotekene er - og forblir aktuelle. Elevene skal oppleve bibliotekene som et sted for kunnskapsformidling ikke bare et sted man finner bøker.

 

dsc_2212.jpg

Foto: Sverre Breivik