Nedenfor finner du vedtatt kommunedelplan med rettinger 2014:

Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016: Her

Høringsdokument for prioriteringer for 2016: Her

 

Innspill på forslagene vedrørende prioriteringene av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg må være inne til: 25.02. 2016
Sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

 

For å kunne få spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg, må kommunen rullere handlingsplanen for idretts- og nærmiljøanlegg hvert år.

 

I 2014 er følgende spillemiddelsøknader signalisert:

Saltdal Skytterlag har søkt om spillemidler til 100 meters- anlegg, 200 meters- anlegg og til skytterhuset. De to førstnevnte anlegg har allerede fått tildelt spillemidler, så nå gjenstår kun tilskudd til skytterhuset for å få prosjektet ferdigstilt. Søknaden er godkjent av fylkeskommunen, men grunnet manglende midler ble ikke søknaden imøtekommet i år. Søknaden fornyes.

Røkland skole ønsker å søke om spillemidler til å lage en BMX-/ sykkelløype i skolegården. Dette er et tiltak som er et resultat av sak 31/13 i levekårsutvalget «Opprusting av skolegårdene i Saltdal kommune». Rognan ungdomsskole søkte om spillemidler til en sykkelløype/ rehabilitering av grusbanen i 2014, og fikk spillemidler til dette.

Vinger IL har søkt om spillemidler til rehabilitering av lysløypa på Røkland. De skal skifte ut det gamle lysanlegget i løypa og installere et nytt lysanlegg som bruker miljøvennlige LED- lys. De søkte om spillemidler i fjor, men grunnet mangler i søknaden trakk de den og fornyer søknaden i år.

Høyjarfall Velforening har planer om å bygge en balløkke i ett av de avsatte arealene til lek på Høyjarfall.

Rognan IL ønsker å søke om spillemidler til rehabilitering av skihytta på Høyjarfall. Siden hoppdelen av hovedlandsrennet i 2016 skal foregå der, er det behov for oppgraderinger av hytta.

 

Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg 2013- 2016

Anlegg

Prosjekt-eier

Sted

Antatt bygge-start

Total kostnad

Finansiering

2014

2015

2016

2017

km

sm

pm

km

sm

pm

km

sm

pm

km

sm

pm

1.

Skytterhus

Saltdal Skytterlag

Prestmoen

2010

3 518’’

 

 

 

 

 

700’’

2 818’’

 

 

 

 

 

 

2.

Rehabilitering av lysanlegg

Vinger IL

Røkland

2014

890’’

 

 

 

 

445’’

173’’

 

 

 

 

 

 

3.

Rehabilitering av skihytte

Rognan IL

Rognan

2015

820’’

 

 

 

 

270’’

550’’

 

 

 

 

 

 

4.

Garderobe-anlegg Røkland skole

Saltdal kommune

Røkland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Lagerrom Saltdals-hallen

Saltdal kommune

Rognan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rehabilitering av lysløype/ skianlegg

RIL

Rognan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Elgbane Prestmoen

Saltdal JFF

Prestmoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Leirduebane Prestmoen

Saltdal JFF

Prestmoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring:

‘’: angitt i 100 000

Km: Kommunale midler

Sm: spillemidler

Pm: Private midler

Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

 

Prioritert handlingsplan for nærmiljøanlegg 2013- 2016

Anlegg

Prosjekt-eier

Sted

Antatt bygge-start

Total kostnad

Finansiering

2014

2015

2016

2017

km

sm

pm

km

sm

pm

km

sm

pm

km

sm

pm

1.

Sykkelløype/ opprusting av uteplass Røkland skole

Saltdal kommune

Røkland

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opprusting av uteplass barneskole

Saltdal kommune

Rognan

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Balløkke Høyjarfall

Høyjarfall velforening

Høyjarfall

2015

550’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring:

‘’:  angitt i 100 000

Km: Kommunale midler

Sm: spillemidler

Pm: Private midler

Øvrige midler dekkes av lån/ gaver/ rabatter/ dugnad i det enkelte prosjekt.

 

Prioritering av innleverte spillemiddelsøknader (både idretts- og nærmiljøanlegg)

Anlegg

Prosjekt-eier

Sted

Antatt bygge-start

Total kostnad

Søkt spillemidler

Kommunale midler

1.

Skytterhus

Saltdal Skytterlag

Prestmoen

2010

Kr 3 518 000

Kr 700 000

 

2.

Rehabilitering av lysløype

Vinger IL

Røkland

2014

Kr 890 000

Kr 445 000

 

3.

Rehabilitering av skihytte

Rognan IL

Høyjarfall

2015

Kr 820 000

Kr 270 000

 

 

4.

Sykkelløype/ uteplass Røkland skole

Saltdal kommune

Røkland

2015

Ikke klart ennå

Ikke klart ennå

 

5.

Høyjarfall balløkke

Høyjarfall Velforening

Høyjarfall

2015

Kr 550 000

Ikke klart ennå

 

 

Uprioritert handlingsprogram for langsiktige behov

 

Ytterligere rehabilitering av Skansenøyra fotballbane

Saltdal kommune

Utemiljø Høyjarfall barnehage

Saltdal kommune

Utemiljø Rognan barnehage

Saltdal kommune

Utemiljø Saltnes barnehage

Saltdal kommune

Uteplass Knekthågen barnehage

Saltdal kommune

Kunstisbane

Forening

Varig avtale med grunneiere angående traseen Sæteren til Fløybakken

RIL/ Saltdal kommune

Skileik Lønsdal

Forening

Turstier Næstby

Grunneiere/ Saltdal kommune

Rehabilitering av Lien hengebru

Grunneiere

Nærmiljøkart Rognan

Friluftsråd/ Saltdal kommune

Skileik Fløybakken/ rehabilitering av Fløybakken

RIL/ Saltdal kommune

Tennisbane Rognan

Forening

Turveier langs Saltdalselva, Drageid- og Børågaområdet

Grunneiere/ Saltdal kommune

Asfaltering av deler av lysløype på Vensmoen for bruk for funksjonshemmede

Idrettslag/ Saltdal kommune

Rehabilitering av Rognan svømmehall

Saltdal kommune

Styrketreningsrom i tilknytning til Røkland svømmehall

Saltdal kommune

Sosialt rom i tilknytning til Røkland svømmehall

Saltdal kommune

Kunstgress på Røklandsbanen

Saltdal kommune

Utvikle området i Linebakken

Idrettslag/ Saltdal kommune

Utbygging av skihytta i Fløybakken med kjøkken og garderober

Idrettslag/ Saltdal kommune

Tilrettelegging av brygge for rullestolbrukere for fiske og bading ved Fiskvågvatnet

Grunneiere/ Saltdal kommune

Nærmiljøanlegg Vik/ Halsmoen

Forening

Klatrevegg i Saltdalshallen

Forening/ Saltdal kommune

Lys på Saltnes utelekeplass/ barnehage

Saltdal kommune

Skytehall

Forening