Utlysning av kulturmidler til idrettsformål 2016

Saltdal kommune har satt av kr. 185 000,- til kulturmidler til idrettsformål i 2016, hvorav

kr 60 000,- av midlene er avsatt til lysløyper.

 

Alle lag og organisasjoner som søkte i fjor, får med dette tilsendt søknadsskjema.

 

Søknadsskjema - Søknad om kulturmidler til idrettsformål: Her

Søknad med vedlegg sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

Eller per post til: Saltdal kommune, Rådhuset, Kirkegt. 23, 8250 Rognan

 

Søknadsfristen er satt til 01. april 2016.

 

Lag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge vil bli prioritert.

 

Søknader som kommer inn etter fristens utløp,

Kan man ikke regne med blir behandlet.