logo_-_saltdal_idrettsraad.jpg

Per dag er dato det 16 idrettslag som er organisert i NIF gjennom idrettskretsen.

Saltdal idrettsrådets oppgaver er og:

  • være et overordnet bindeledd for alle idrettslag og bedriftsidrettslag i kommunen å hjelpe, støtte og veilede idrettslag som trenger det
  • være idrettslagenes kontakt inn mot kommunen i forhold til anleggsjobbing, anleggsplanlegging, påvirkning eller andre behov
  • fordele LAM-midler iht. kriterier
  • ha kontakt med idrettskrets og andre idrettsråd med sikte på å jobbe sammen om større regionale anlegg
  • gjøre en anleggsplanlegging og prioritering overfor kommunen

 

Kontaktinformasjon -  Saltdal Idrettsråd

Leder: Oddbjørn Skarheim - Epost: oddbjorn.skarheim(a)signalbox.no

Kommunens representant: Raymond Stolpen - Epost: raymond.stolpen(a)saltdal.kommune.no