Utlysning av kulturmidler til lag og foreninger 2017

Saltdal kommune har kr. 86000,- til disposisjon i kulturmidler 2017, hvorav kr 60 000,- er satt av til lysløyper.

 Søknaden skal være vedlagt regnskap fra 2016 og budsjett for 2017.

Søknadene behandles i utvalg for oppvekst og kultur 31.mai 2017, og de lag som arbeider med barn og unge vil bli prioritert.

 

Søknadsskjema - Kulturmidler for lag og organisasjoner:Her

Søknad med vedlegg sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

eller per post til: Saltdal kommune, Rådhuset, kirkegt. 23, 8250 Rognan

 

Fristen for søknad om kulturmidler er: 01. MAI 2017

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, kan man ikke regne med blir behandlet.