kulturskolen.png

Saltdal kulturskole starter 7. november opp ny runde med ”Kulturkarusellen” – et tilbud til de eldste førskolebarna (født i 2011).

 

I løpet av 15 uker vil barna få utfolde seg innen visuell kunst, musikk og dans. Det vil bli 5 uker med undervisning innen hvert tema. Det vil være to lærere fra kulturskolen på hvert tema og til hver samling.

 

Musikk - oppstart 7.11. 2016: – lek med rytme, synge sammen, sangleker, bli kjent med forskjellige instrumenter.....

Tid og sted: Mandager kl.17 -18, Rognan barneskole, Musikkrommet

 

Visuell kunst - oppstart 9.1. 2017 - male, tegne, forme, klippe, lime,…..

Tid og sted: mandager kl.17 -18, Rognan ungdomsskole, tegnesalen

 

Dans - oppstart 6.3. 2017 - grunnleggende bevegelser og dansetrinn gjennom kreative danseleker og improvisasjon, - danseglede!

Dag, tid og sted blir avklart etter nyttår.

 

Pris: kr. 900

 

Vi gjør oppmerksom på at man melder seg på hele karusellen, - ikke bare et område. Deltakelse i Kulturkarusellen gir ikke fast plass i kulturskolen.

 

Påmelding:

Påmeldingsskjema: Her

Sendes til:  Saltdal kulturskole, Kirkegt 23. 8250 Rognan, eller via

e-post: kulturskolen(a)saltdal.kommune.no

 

Påmeldingsfrist: tirsdag 1. november