Organisering av undervisningen

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen, og gir undervisning ukentlig om ikke annet er avtalt. Leksjonenes lengde er 20 minutter ved individuell undervisning, og mellom 30 minutter til 2 timer ved gruppeundervisning.

 

Kulturskolen holder til i 2.etasje i Jernbanegata 3 - samme bygg som biblioteket og kulturkontoret. Her gis det instrumentalundervisning på ettermiddagstid i egne øvingsrom. Dersom det er mulig og ønskelig kan spilletimer gis på skolene i ordinær skoletid.

Undervisning i visuelle kunstfag og dans foregår i grupper en ettermiddag i uken i grunnskolens lokaler på Rognan.

 

I løpet av skoleåret vil det bli perioder med prosjektarbeid og forberedelser til forestillinger der ordinær timeplan og undervisning blir satt til side og erstattet med gruppe- og tverrfaglig undervisning.

Å delta på konserter, utstillinger og andre kulturarrangement er en viktig del av kulturskolens undervisning og aktivitet. Det må påregnes ekstra utgift til innkjøp av egen lærebok for instrumentalelever.

 

Undervisningstilbud 2017-18

 • Kulturkarusell - for de eldste førskolebarna (født i 2012)- egen info og påmelding i september/oktober.
 • Intro - et gruppetilbud for elever på 1. og 2. trinn. Her vil musikk, rytme og bevegelse være hovedelement, og elvene vil i løpet av året få en introduksjon av kulturskolens fagområder. 45.minutters undervisningen ukentlig fra midten av september til utgangen av mai. Tilbudet forutsetter stor nok påmelding, og vil foregå i SFO-tiden.
 • Visuelle kunstfag: Undervisning i ulike teknikker og materialer, og deltakelse på utstillinger. Fra høsten opprettes et eget gruppetilbud for elever fra ungdomsskole og oppover.
 • Instrumentalopplæring -  Kulturskolen kan tilby opplæring på følgende instrumenter:
 • Strykeinstrumenter: fiolin
 • Strengeinstrumenter: gitar, elgitar, bassgitar, ukulele
 • Tangentinstrumenter: piano, keyboard
 • Blåseinstrumenter: Treblås: blokkfløyte, tverrfløyte, klarinett, saksofon. Messing: trompet, kornett, horn, trombone, baryton/tuba.
 • Slagverk: trommesett, perkusjon
 
   
 • Dans: Opplæring i flere ulike dansesjangre: barnedans, klassisk ballett, kreativ dans, jazzdans, showdans og hip-hop. Dans for jenter og dans for gutter.
 • Musikkteater: Dans, teater og sang – alt på en gang! Elevene jobber med ulike typer drama-, musikk-, sang- og danseøvelser, scenografi, kostymer og maske/sminke.
 • Musikkteori: Med forbehold om mange nok søkere, og tilgjengelig lærerkapasitet tilbyr vi fra høsten undervisning i musikkteori for spesielt interesserte elever. Innhold vil være både hørelære, rytme, melodi, harmonisering og musikkhistorie. Egner seg også for voksne som ønsker ekstra fordypning i musikk. Dette vil være et gruppetilbud på ettermiddagstid.

 

Leie av instrument

Kulturskolen leier ut stryke- og blåseinstrumenter og gitar, og har også noen få keyboard.

Søkere på tangentinstrument må ha tilgang til instrument for å kunne øve hjemme.

 

Skolepenger

Elevavgiften er 1050 kr. pr. semester (2.100 kr /år)

Intro 800 kr. pr. semester

Det gis 50 % søskenmoderasjon.

Leie av instrument koster 250 kr pr semester. I tillegg må man kjøpe egen lærebok.

Billedkunst-, danse- og musikkteaterelever betaler avgift til materiell på 250 kr pr semester.

 

Søknad om plass                                                                                                                                                                    

Søknadsskjema sendes innen fristens utløp til:

Saltdal kulturskole

Kirkegt.23

8250 Rognan

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

forside_pdf-page-001.jpg

Søknadsfrist for skoleåret 2017/18: 1.juni 2017

(skjemaet kan leveres på Servicekontoret på Rådhuset)

Melding om opptak blir gitt skriftlig på e-post i juli med kort frist på å besvare om eleven tar i mot plassen. Ved å takke ja til plass er innmeldingen økonomisk bindende.

Elever som har plass i kulturskolen skal ikke søke på nytt dersom de ønsker å fortsette, men ønsker de et nytt -, eller å delta flere tilbud må de søke.

Innmeldingsskjema finner du: her

 

Utmelding

Elevplassen beholdes inntil den skriftlig sies opp, og meldingen skal sendes til kulturskolens rektor.
Utmelding kan skje to ganger i året: innen 1.mai (våren 2017 er denne endret til 1. juni ) og 15.november, og gjelder for kommende semester.

Utmeldingsskjema finner du: her, og fås på kulturskolen eller servicekontoret.

Elever som ikke er utmeldt blir tildelt lærer og undervisningstid for neste halvår og blir følgelig også fakturert for det.

 

Venteliste

Søkere som ikke får plass blir satt opp på venteliste. Det kan bli ledige plasser i løpet av skoleåret.

Søkere som allerede står på venteliste trenger ikke søke på nytt, men blir tatt med i hovedopptaket. Ønsker man imidlertid et annet tilbud enn det man har søkt på tidligere må ny søknad leveres. 

 

Kontakt oss

Saltdal kulturskole 756 82 298

e-post: kulturskolen(a)saltdal.kommune.no