Opplæring - Opplevelser - Opptreden

Nyheter:

Kulturskolen har for tiden ledig kapasitet på følgende tilbud:

Fløyte (to ledige plasser, med undervisningstid mellom 13.00 og 14.00 på torsdager

Intro (tilbud til første- og andreklassinger på Røkland Skole. Foregår mandager i SFO-tiden)

Gitar/bass/slagverk

 

Visuelle kunstfag – her er det ganske stor ledig kapasitet, og fra nyttår er ny lærer i visuelle kunstfag på plass:  Bjørnar Meisler

 

Organisering av undervisningen

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen, og gir undervisning ukentlig om ikke annet er avtalt. Leksjonenes lengde er 20 minutter ved individuell undervisning, og mellom 30 minutter til 2 timer ved gruppeundervisning.

 

Kulturskolen med undervisningsrom og administrasjon holder til i 2.etasje i Jernbanegata 3, - samme bygg som biblioteket og kulturkontoret. Her gis det instrumentalundervisning på ettermiddagstid. Dersom det er mulig og ønskelig kan spilletimer gis på skolene i ordinær skoletid. Undervisning i visuelle kunstfag og dans foregår i grupper en ettermiddag i uken i grunnskolens lokaler på Rognan.

 

I løpet av skoleåret vil det bli perioder med prosjektarbeid og forberedelser til forestillinger der ordinær timeplan og undervisning blir satt til side og erstattet med gruppe- og tverrfaglig undervisning.
Å delta på konserter, utstillinger og andre kulturarrangement er en viktig del av kulturskolens undervisning og aktivitet.

 

Undervisningstilbud 2016-17

Kulturkarusell, - for de eldste førskolebarna (født i 2011) - egen info og påmelding i september/oktober.

Intro, - et gruppetilbud for elever på 1. og 2. trinn. Her vil musikk, rytme og bevegelse være hovedelement, og elvene vil i løpet av året også få en introduksjon av ulike instrumenter.

45.minutters undervisningen ukentlig fra midten av september til utgangen av mai.

Under forutsetning av stor nok påmelding vil det bli satt i gang gruppe både på Røkland og Rognan, og da muligens lagt til SFO-tiden, -  ukedag er foreløpig ikke bestemt.

Visuelle kunstfag: Undervisning i ulike teknikker og materialer, og deltakelse på utstillinger.

 

Instrumentalopplæring: Kulturskolen kan tilby opplæring på følgende instrumenter:

Strykeinstrument: fiolin

Strengeinstrument: gitar, elgitar, bassgitar, ukulele

Tangentinstrument: piano, keyboard

Blåseinstrument: Treblås: blokkfløyte, tverrfløyte, klarinett, saksofon. Messing: trompet, kornett, horn, trombone, baryton/tuba.

Slagverk: trommesett, perkusjon

 

Dans: Opplæring i flere ulike dansesjangre: barnedans, klassisk ballett, kreativ dans, jazzdans, showdans og hip-hop. Dans for jenter og dans for gutter.

 

Musikkteater: Dans, teater og sang – alt på en gang! Elevene jobber med ulike typer drama-, musikk-, sang- og danseøvelser, scenografi, kostymer og maske/sminke

 

forside_pdf-page-001.jpg

 

Leie av instrument

Kulturskolen leier ut stryke- og blåseinstrumenter og gitar.

Søkere på tangentinstrument må ha tilgang til instrument for å kunne øve hjemme.

 

Skolepenger

Elevavgiften er  kr. 1050,- pr semester (2.100 kr /år)

Intro kr. 800,- pr. semester

Det gis 50 % søskenmoderasjon.

Leie av instrument koster kr. 250,- pr semester. I tillegg må man kjøpe egen lærebok.

Billedkunst- , danse- og musikkteaterelever betaler avgift til materiell på kr. 250,- pr semester.

 

Søknad om plass                                                                                                                                                               

Søknadsskjema sendes innen fristens utløp til:

Saltdal kulturskole
Kirkegt. 23
8250 Rognan
 

Søknadsfrist for skoleåret 2016/17: 10. juni 2016
(skjemaet kan leveres på servicekontoret på Rådhuset)
Innmeldingsskjema finner du: her
 

Melding om opptak blir gitt skriftlig  på e-post i juli med kort frist på å besvare om elevene tar i mot plassen.
Ved å takke ja til plass er innmeldingen økonomisk bindende.

 

Elever som har plass i kulturskolen skal ikke søke på nytt dersom de ønsker å fortsette, men ønsker de et nytt -, eller å delta flere tilbud må de søke.
Innmeldingen er økonomisk bindende.

Elever som har plass i kulturskolen skal ikke søke på nytt dersom de ønsker å fortsette, men ønsker de et nytt -, eller å delta flere tilbud må de søke.

 

Utmelding

Elevplassen beholdes inntil den skriftlig sies opp, og meldingen skal sendes til kulturskolens rektor. Fristen for inn-og utmelding i kulturskolen for neste semester er 15. desember. 


Utmeldingsskjema finnes: her, og fås på kulturskolen eller servicekontoret.
Elever som ikke er utmeldt blir tildelt lærer og undervisningstid for neste halvår og blir følgelig også fakturert for det.

 

Venteliste

Søkere som ikke får plass blir satt opp på venteliste. Det kan bli ledige plasser i løpet av skoleåret.
Søkere som allerede står på venteliste trenger ikke å søke på nytt, men blir tatt med i hovedopptaket.
Ønsker man imidlertid et annet tilbud enn det man har søkt på tidligere må ny søknad leveres.

 

Kontakt oss

Saltdal kulturskole, telefon: 756 82 298

Epost: kulturskolen(a)saltdal.kommune.no